Kazanç nedir?

Kazanç, satılan bir mal veya yapılan herhangi bir iş karşılığında elde edilen gelirdir.