Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 12.1 milyar doları geçti; yasal sınırı 7. kez aştı

0
243

Kamu bankalarının döviz açık pozisyonu 7 Ağustos haftasında 12 milyar 190 milyon dolar seviyesine yükseldi. Açık pozisyonun özkaynaklara oranı ise yüzde 39.1’e çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yönetmeliği, bankaların açık pozisyonunun özkaynaklarına oranını yılda sadece 6 kez yüzde 20’yi aşabileceğini öngörüyor.

BDDK’nın yabancı para net genel pozisyonuyla ilgili yönetmeliği şöyle diyor:

“Konsolide mali tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ± %20’yi aşamaz.”

“Yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranının azami sınırının aşılması halinde, bankalar aşımın nedenlerini, bildirim cetvelinin Kuruma gönderilme süresi içinde bildirmek zorundadır. Haftalık oranlarda oluşabilecek aşım tutarının takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yılı içerisinde haftalık oranlarda, giderilen aşımlar dahil altı defadan fazla aşım gerçekleştirilemez.”

7 Ağustos haftasında kamu bankalarında bu oran arka arkaya yedinci hafta yüzde 20’yi aşmış oldu.

Kaynak: Patronlar Dünyası