Kullanılmayan karttan ücret alınmayacak!

By on Mayıs 15, 2013

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti’nin çalışma esasları ve bankacılık sözleşmeleriyle ilgili iki yeni Tebliğ yayınladı.

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının üye olduğu Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 9 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile iki yeni Tebliğ yayınladı. “Bankaların Bireysel Müşterileriyle Yapacakları Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında yeni tebliğde bankaların bireysel müşterileriyle yapacakları sözleşmelerin şekil ve içeriği belirlenirken, “Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri” hakkında tebliğde Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin çalışma esasları ile ilgili değişiklikler yapıldı.
AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRME
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun rehberliğinde ve uygun görüşü alınarak hazırlanan banka sözleşmeleriyle ilgili düzenlemede, bankaların bireysel müşterilerinin alacakları ürün ve hizmetler hakkında önceden açıkça ve doğru şekilde bilgilendirilmesi hedefleniyor.

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak “Bankaların Bireysel Müşterileriyle Yapacakları Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında Tebliğ’de bankaların bireysel müşterileri ile yapacakları sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar belirlendi.
FAİZ VE ÜCRETLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
Yeni tebliğde, her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı olmak üzere müşterinin talebinin alınması zorunlu hale getirildi. Bankalar müşteri taleplerini alırken sundukları ürün veya hizmet hakkında müşteriyi ilgili konunun faiz ve ücretleri konusunda bilgilendirecek.

Yeni tebliğe göre tüketici kredisi sözleşmeleri ve kredi kartı sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca en az 12 punto ve koyu siyah harflerle yazılı olarak düzenlenecek. Ayrıca sözleşmeye ek olarak, müşterilere maddi yükümlülük doğuran hususların belirtildiği bir bilgi formu hazırlanarak müşteriye iletilecek.

Tebliğ ile ayrıca faiz ve ücretlerdeki değişikliklerin müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu bildirim üzerine müşterinin, yeni dönem başladıktan itibaren 10 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı olacak.

En az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplardan ücret alınmadan önce, müşteriye 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın hesabı kapatma hakkının bulunduğu aksi takdirde bankanın ücret tahakkuk ettirebileceği ve/veya ürünü/hesabı/hizmeti kapatılabileceği hususunda bilgilendirme yapılacak.

Yeni tebliğ ile ilgili hususlar 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte, müşterilere maddi yükümlülük doğuran hususlarda yapılacak değişiklikler için getirilen bildirim ve bilgilendirme yükümlülükleri bu tarihten önce yapılmış sözleşmeler için de uygulanacak.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURMADAN ÖNCE… 

“Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ”e göre mevduat sahiplerinin Hakem Heyetine başvuru süresi 30 günden 60 güne çıkarılarak banka müşterilerine daha uzun süre tanındı. Bununla birlikte, başvurunun, şikayete konu olan işlem veya eylem gerçekleştiği tarihten itibaren Hakem Heyetine iletilme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Mevduat sahiplerinin başvurularında artış olması dolayısıyla, Müşteri Hakem Heyetinin başvuruyu sonuçlandırma süresi ise 30 günden 90 güne çıkarılarak, ihtilaflı hususların sonuçlandırılması konusunda Hakem Heyetine daha uzun süre verildi.
60 GÜN İÇİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bankalara ise müşteri şikayetini üyesi olduğu birliğin heyetine iletme hakkı olduğu hususunda 60 gün içinde müşterilerini bilgilendirme yükümlülüğü getirildi. Ayrıca tebliğe göre, Heyet tarafından verilecek, tutarı 2 bin TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarla ilgili kararlar, yargı yolu açık olmak üzere bankalar tarafından uygulanacak.

Bir önceki haberimiz olan HSBC 14 bin kişiyi işten çıkaracak! başlıklı Haberimizi de okumanızı öneririz.